Završni radovi u građevinarstvu

TOPERS d.o.o je duži niz godina prepoznatljiv u oblasti građevinarstva po izvođenju završnih radova u građevinarstvu, a posebno po radovima na revitalizaciji/restauraciji i sanaciji fasada objekata koji su pod tretmanom Zavoda za zaštitu spomenika kulture.