Radne platforme

Iznajmljujemo i montiramo:

  • pokretne radne platforme sa tockovima visine do h=14+1m
  • stabilne(nepokretne) radne platforme visine do h=30m

Radne platforme

Platforme se formiraju (od elemenata višesmerne modularne skele) kao prostorne, opremljene prolaznim podovima i merdevinama-stepenicama za vertikalnu komunikaciju radnika.